top of page

Lloga el teu instrument

Sabem que a vegades és difícil la tria d'un instrument, i per tant comprar-lo sense saber quant de temps es farà servir pot ser una decisió difícil. No pateixis més, lloga'l. Sempre el podràs tornar, i també el podràs comprar si t'interessa.

Com llogar

CONDICIONS

 • Els instruments que es lloguen són propietat de KBMúsics Escola de Música.

 • La duració del lloguer de l’instrument és d’un mínim de tres mesos.

 • L’escola assegura entregar l’instrument a l’alumne/a i a les famílies en bon estat.

                   - Nou

                   - 2a mà

 • El lloguer de l’instrument no inclou embocadures ni canyes. Han de ser, per higiene, d’ús personal i s'hauran de comprar si no es tenen.

 • Les condicions econòmiques del lloguer de l’instrument són les següents:

                 - 30€ de fiança i 5€ de quota mensual per a instruments amb valor inferior a 400€

                 - 50€ de fiança i 10€ de quota mensual per a instruments amb valor superior a 400€

 • Es pot canviar d'instrument per un més gran sense cap cost addicional sempre que l'instrument nou tingui un valor semblant a l'anterior.

 • La fiança es tornarà al final del període de lloguer si es compleixen tots els punts dels deures de l’alumne/a.

 • Hi haurà opció a compra sempre que sigui lloguer d'instrument nou.

 

DEURES DE L’ALUMNE/A

 

 • L’alumne/a i les famílies es responsabilitzen de que l’instrument estigui en bon estat, fent-ne el manteniment recomanat pel professor/a.

 • Si es produeix algun desperfecte menor o igual a l'import de la fiança, aquesta cobrirà la seva reparació. Si és major a l'import de la fiança, la diferència la pagarà l’alumne/a o el seu tutor/a, en cas de ser menor d'edat.

 • En cas de pèrdua o robatori, l’alumne/a pagarà el 100% del valor de l’instrument.

 • Un cop finalitzi la cessió, l'alumne/a l’entregarà a l’escola en el mateix bon estat en el que el va rebre.

bottom of page