top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Art. 1 Regles de confidencialitat
El Reglament General de Protecció de Dades de 27 d'abril de 2016 («RGPD», des d'ara GDPR, que significa el General Data Protection Regulation) s'aplica des del 25 de maig de 2018. Imposa regles i condicions estrictes per a les empreses, dins de l'àmbit del processament de dades personals dels seus clients i prospectes, i això amb la finalitat de protegir la seva privacitat.

Per aquest motiu pretenem proporcionar-li informació clara i precisa sobre el processament de les seves dades personals.


Art. 2 El responsable del tractament
El responsable del tractament de les seves dades personals és la persona a càrrec del lloc web que va utilitzar i al qual li va comunicar les dades temps enrere, Sergi Mauro Menchén.

Art. 3 Base legal del tractament de dades i de la seva utilització
Només podem utilitzar les seves dades personals per a fins legítims i necessaris (Article 6 de la GDPR). Això significa, a efectes pràctics, que processem les seves dades personals, ja sigui en format electrònic o no, per a fins legítims en el context de la relació contractual, comercial i de seguretat. Aquests propòsits inclouen, entre d'altres, els següents:

 • Comunicació d'informació, ofertes i prospectes

 • Comunicacions en relació amb l'execució d'un contracte

 

Art. 4 Què representa una dada personal?
Les dades personals inclouen tota  la  informació  que  li  concerneix  i  sobre  la  base  de  la  qual  pot  ser  identificat. Les  dades  anònimes,  que  no

l´identifiquen, no es consideren dades personals. Les seves dades personals poden, per tant, incloure:

 • Dades relacionades amb la seva identitat (cognom, nom, adreça, NIF, etc.);

 • Dades relacionades amb la seva persona (número de telèfon, correu electrònic personal, etc.);

 • Dades financeres (número de compte bancari, detalls de facturació, etc.);

 • Dades relacionades amb l'execució del contracte celebrat amb nosaltres (objecte del contracte, adreça de facturació, dades professionals, etc.);

 • Dades relacionades amb l'ús d'equips electrònics, com ordinadors (contrasenyes, dades de registre, dades d'identificació electrònica, detalls de facturació, etc.);

Dades de caràcter sensible: 

El processament de dades personals que revelen l'origen racial o ètnic, les opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques, així com el processament de dades genètiques, dades biomètriques per tal d'identificar de forma única a una persona física, dades sobre la vida sexual o orientació sexual d'una persona física està prohibit. Estem compromesos a complir estrictament amb aquesta prohibició.

 

 

Com fem servir la seva informació?
Amb qui compartim la seva informació?Art. 5 Font i origen de les dades de caràcter personal
Normalment, les dades que tenim provenen directament de vostè.
Si no té la intenció de proporcionar-nos la informació requerida o necessària, pot perdre el benefici de certs avantatges i/o podem decidir acabar els serveis que tenim amb vostè.


Art. 6 Accés a les dades de caràcter personal
Les seves dades són principalment per a ús intern. Per certs motius legítims, les seves dades personals poden ser divulgades o, fins i tot, processades per tercers.

No obstant això, assegurarem el compliment de les normes GDPR per part dels nostres subcontractistes. El processament de dades per part d'aquests últim es regeix per un marc legal estricte.


Art. 7 Durada de la conservació de les dades
Posem els mitjans necessaris per garantir que la retenció de dades personals per a les finalitats descrites anteriorment no excedeixi els períodes legals.

Art. 8 Quins són els seus drets?
Ens comprometem a prendre les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir la seguretat del processament de les dades personals de cadascun dels nostres clients (Article 32 de la GDPR).

 • Dret d'accés (Article 15 de la GDPR)

Atorguem a tots el dret d'accedir a les seves pròpies dades personals i el dret d'obtenir o fer una còpia raonable dels mateixos.

 • Dret de rectificació (Article 16 GDPR)

Reconeixem la possibilitat de sol·licitar la rectificació de dades errònies.

 • Dret a ser oblidat (Article 17 de la GDPR) i Dret a la limitació del tractament de les dades (Article 18 de la GDPR)

Ens comprometem a atorgar-li la eliminació de les seves dades personals, particularment en els següents casos:

 • Dades que ja no són necessàries per als fins per als quals van ser recopilades o processades.

 • Vostè s'oposa al tractament de les seves dades.

 • Les dades personals han estat subjectes a un processament il·legal de les mateixes.

 • Dret a presentar una reclamació (Article 77 de la GDPR)

El client té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en qualsevol moment si considera que el processament de les seves dades personals constitueix una violació de GDPR.

Art. 9 El nostre compromís
El nostre objectiu és implementar processos de seguretat per protegir les dades emmagatzemades contra l'accés no autoritzat, l'ús indegut, la manipulació, la destrucció il·legal o accidental i la pèrdua accidental.

Art. 10 Procediment en cas de violació
Sempre hi ha la possibilitat que les dades personals processades en el context de la relació contractual caiguin en mans equivocades com a resultat d'un error humà, informàtic, etc. Quan la violació suposi un alt risc per als drets i llibertats de les persones, l'informarem immediatament sobre els fets i les mesures considerades per resoldre el problema. Ens assegurarem que es notifiqui a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades dins de les 72 hores posteriors a la notificació de la violació en qüestió, llevat que la violació no suposi un alt risc per als drets i llibertats de les persones. (Articles 32-34 del GDPR).

La seva acceptació:


Art. 11. Consentiment 

Vostè dóna el seu consentiment exprés i inequívoc per al processament de dades personals segons es descriu en aquesta política de privacitat. Vostè té el dret de retirar el seu consentiment en qualsevol moment prèvia sol·licitud per escrit.
Ens reservem el dret de modificar aquesta Política de Privacitat.

bottom of page