top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1. POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

SERGIO MAURO MENCHEN no es fa responsable del contingut de les pàgines web a què pugui accedir l'usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a què es pugui accedir a través dels enllaços.

SERGIO MAURO MENCHEN declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que es pugui derivar de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, SERGIO MAURO MENCHEN no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que pugui patir l'usuari a causa de la navegació per Internet.

SERGIO MAURO MENCHEN no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin a errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei del web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L'accés a la web: https://www.kbmusics.com no implica l'obligació per part de l'empresa de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics perjudicials.

SERGIO MAURO MENCHEN no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

 

2. PUBLICITAT

Els llocs web: https://www.kbmusics.com, podran allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

SERGIO MAURO MENCHEN no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

3. MODIFICACIONS

SERGIO MAURO MENCHEN es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les condicions d'ús o per les condicions generals de contractació . Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

 

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a SERGIO MAURO MENCHEN.

Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol i se'ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya, Reial Decret Legislatiu 1/1996.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les pàgines web sense el consentiment explícit de SERGIO MAURO MENCHEN.

Així mateix, SERGIO MAURO MENCHEN es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les pàgines web i continguts o per l'incompliment d'aquestes condicions.

 

5. SEGELLS DE CONFIANÇA

Els segells de confiança són distintius que es proporcionen a les botigues en línia per demostrar la seva qualitat i seguretat en la venda en línia.

Per aconseguir el segell, aquestes són auditades o avaluades per comprovar que compleixen els criteris de seguretat en la compra i compliment legal en matèria de privadesa i protecció de dades dels consumidors.

Les botigues que tenen un segell de confiança estan adherides a un codi de conducta i solen oferir als consumidors procediments alternatius de resolució de conflictes senzills, ràpids i còmodes.

 

6. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l'usuari i SERGIO MAURO MENCHEN es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l'usuari i SERGIO MAURO MENCHEN, als jutjats o tribunals de la localitat de MATARÓ.

 

7. RESERVA DE COOKIES

SERGIO MAURO MENCHEN es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i la comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, SERGIO MAURO MENCHEN informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al vostre ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l'usuari.

En aquest sentit, d'acord amb la sentència de la Gran Sala de Justícia de la Unió Europea, d'1 d'octubre del 2019, i per la Guia de l'AEPD de juliol del 2020, la nostra 'política de cookies' informa l'usuari del temps que aquestes cookies romandran actives al terminal de l'usuari i de la possibilitat que tercers tinguin accés a la informació que aquestes emmagatzemen. Aquesta sentència modifica larticle 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136.

Arran d'aquesta sentència i del contingut de la Guia de l'AEPD de juliol de 2020, l'usuari té la possibilitat d'acceptar o rebutjar explícitament l'ús de les galetes i rebre'n més informació. Addicionalment, l'Usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d'impedir que s'instal·lin al vostre disc dur. En aquest sentit, per accedir als llocs web de SERGIO MAURO MENCHEN, no és preceptiva la instal·lació de cookies. L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

 

8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que estableix el Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d'Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d'abril del 2016, la LOPD 3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions, de 9 de maig, SERGIO MAURO MENCHEN informa els usuaris dels seus llocs web que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals demanades per l'empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, aquesta obligació continuarà fins i tot després d'haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas no podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment. Els menors de 16 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç reculli i tracti les dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els que poden fer-ho en nom seu. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 16 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d'ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es poden demanar als menors de 14 anys dades sobre l'àmbit familiar, l'única excepció és les dades d'identificació i contacte dels pares o tutors.

Formulari Treballa amb Nosaltres

Si el vostre perfil no s'ajustés als requisits buscats en els vigents processos de selecció, procedirem a conservar les vostres dades de contacte per a futurs processos que sí que s'acomodin al vostre Currículum Vitae, llevat que ens manifestés la seva oposició.

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, a l'article 7, dóna el Consentiment per al tractament de les seves dades en el procés de selecció i poder contactar amb vostè en el cas que ens interessi la seva perfil laboral i social, per cobrir una vacant laboral.

Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'administrador de la web de SERGIO MAURO MENCHEN amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, SERGIO MAURO MENCHEN informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, que permet a l'usuari web, conèixer quines dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina i en aquest cas contestés en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades , rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessius, limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l'usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web per tal de poder transmetre'ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva tramesa i de la seva recepció al Correu electrònic: info@kbmusics.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que n'acrediti la identitat.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L'enviament de les vostres dades mitjançant el/s formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament a que hagi llegit/acceptat la Política de Privadesa, mitjançant un check box obligatori al peu del formulari.

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic a l'article 21, demanem el vostre consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem que puguin ser del vostre interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment ho acceptarà o negarà amb un check box obligatori al peu del formulari.

bottom of page