top of page
Escala violins_edited.jpg

Projecte educatiu

A l’escola KBMúsics tenim un objectiu clar, i és fer dels ensenyaments musicals una eina que ajudi al desenvolupament de la sensibilitat i creativitat artística dels nostres alumnes, així com col·laborar al desenvolupament de les seves habilitats socials.

Per assolir aquest objectiu, estructurem la docència a partir de la personalització, ja que som conscients de la importància d’un acurat i progressiu ensenyament, tant per infants com per adults, i de les diferents formes i maneres d’enfocar els programes segons l’edat i formació de l’alumnat.

Aquesta personalització ens permet oferir classes d’instrument individual així com classes col·lectives (en petit grup), complementades amb conjunts instrumentals, i classes d’educació musical i harmonia.

PLA D'ESTUDIS

Kcomencen

De 0 a 3 anys

És el primer contacte amb la música del vostre fill o de la vostra filla. Un entorn càlid i agradable on el nadó podrà desenvolupar la descoberta del seu cos, del llenguatge oral, de la dansa, del ritme, del moviment, de la música. On podrà aprendre a sentir, a percebre i a expressar-se. Amb l'ús de moixaines i jocs de falda, cançons, danses, instruments i joguines de so, els nadons i els més petits rebran una estimulació afectiva única a través de la veu i el contacte amb el cos dels seus pares. Desenvolupar a nivell global els nens i nenes treballant la memòria, la creativitat, l'oïda, la parla, l'atenció, la motricitat, el sentit rítmic, l'expressió i el gust estètic i a socialitzar amb altres infants.

Kasimúsics

Per nens i nenes de 4 i 5 anys

Sensibilització musical. Grup Orff, classes grupals on es treballaran les característiques del so, el moviment, les cançons, les danses i instruments de percussió. És el moment de treballar el desenvolupament de la memòria, la creativitat, la socialització, l'abstracció, els valors, el coneixement del propi cos.

Amb 5 anys podrà gaudir dels Tallers Instrumentals per començar a conèixer amb més profunditat alguns instruments i poder així tenir més eines fer triar l'instrument definitiu.

KBmúsics

NIVELL ELEMENTAL

Per nens i nenes a partir de 6 anys

En aquesta etapa es donaran els coneixements elementals de la música en les seves diverses vessants: instrument individual, grups vocals i instrumentals en funció de la seva edat i nivell i classes de Llenguatge Musical. Les nenes i els nens desenvoluparan la memòria, l'abstracció, la disciplina individual i de grup, etc.

Quan finalitzi aquest cicle estarà a punt per poder superar la Prova d'Accés al Nivell Mig determinada per la Generalitat de Catalunya.

Cursos: Primer, Segon, Tercer, Quart, Cinquè i Sisè 

Instrument Individual · Conjunt Instrumental · Conjunt Vocal · Llenguatge Musical

KBbàsics

NIVELL ELEMENTAL

Per nens i nenes a partir de 6 anys

En aquesta etapa es donaran els coneixements elementals de la música en les seves diverses vessants: instrument individual, grups vocals o instrumentals en funció de la seva edat i nivell. Les nenes i els nens desenvoluparan la memòria, l'abstracció, la disciplina individual i de grup, etc.

Cursos: Primer, Segon, Tercer, Quart, Cinquè i Sisè

Instrument Individual · Conjunt Instrumental · Conjunt Vocal

Knsaben

NIVELL PROFESSIONAL Per a nois i noies a partir de 12 anys 

En aquesta etapa es donaran els coneixements a nivell professional de la música en les seves diverses vessants: instrument individual, grups instrumentals en funció del nivell i classes de Llenguatge Musical. Els joves que finalitzin aquest cicle podran presentar-se com a aspirants per ingressar en un conservatori superior on podran finalitzar els estudis a nivell universitari.

Cursos: Primer, Segon, Tercer, Quart, Cinquè i Sisè

Instrument Individual · Kambra o Kombo · Llenguatge Musical

Adults 

A partir de 16 anys

Disposem d'una amplia oferta d'instruments que podeu aprendre, o tornar a tocar després d'uns quants anys sense poder tocar-los.

Instrument Individual · Conjunt Instrumental · Conjunt Vocal

Agrupacions corals

A partir de 5 anys i fins sempre

Trobareu una amplia oferta de grups corals on podeu gaudir de cantar en grup. 

Aquí veureu la nostra oferta.

Agrupacions
instrumentals

A partir de 4 anys fins sempre

Hi ha diverses opcions de grups instrumentals en funció de l'edat, nivell i estil de música que s'estigui treballant.

Aquí trobareu el grup que millor s'adapta a les vostres necessitats.

Instrument secundari

Si el que voleu és aprendre un segon instrument podreu triar entre la nostra oferta amb un descompte del 50%.

És imprescindible estar fent un instrument a l'escola per poder fer un de secundari. 

Producció
Musical

Aprèn a produir les teves cançons. Programes, estils, etc... Tot el que necessites saber per fer les millors cançons.

bottom of page